Kỹ thuật câu
TIN TỪ HANOIFISHING
Loại sản phẩm: Hãng sản xuất:

NHỮNG LƯU Ý KHI MUA MÁY NGANG

DAIWA đã cho ra đời hệ thống MAG SEALED để mang lại tính bền vững cho máy khi sử dụng trong môi trường nước mặn, nhưng DAIWA cũng có vài mẫu máy phải rất lưu ý khi sử dụng ở nước mặn hoặc nước lợ.

 

Mặc khác, các nhà sản xuất cũng có một vài dòng máy có thể câu được cả nước mặn và nước lợ. Chẳng hạn như: SHIMANO EXSENCE DC, BRENIOUS, DAIWA MORETHAN PE SV, BLAZON... Những máy này được thiết kế để bắt những loại cá ở biển như: những cá thuộc họ Sea Bass, cá Tráp...

 

Tại Việt Nam các cần thủ thường sử dụng máy ngang để bắt cá Chẽm trong môi trường nước lợ. Vì vậy các bạn nên lưu ý khi lựa chọn máy câu nếu bạn chủ yếu sử dụng chúng tại 2 khu vực này (nước mặn hoặc nước lợ).

 

SAOGIKU muốn chia sẽ danh sách những máy nội địa Nhật (JDM), mẫu máy nào có thể sử dụng ở nước mặn và mẫu máy nào cần cẩn thận khi sử dụng.

 

Đây là ký hiệu của hãng SHIMANO, ký hiệu này có nghĩa là máy câu đó có thể sử dụng được tại khu vực nước mặn.

 

 

DAIWA cũng giới thiệu khả năng chịu nước mặn của dòng máy MORETHAN PE SV trong catalogue 2014

 

 

★ Máy SHIMANO có thể sử dụng tại khu vực nước mặn ★ (2014 catalogue)
 1. ANTARES DC LV
 2. CALUCATTA CONQUEST DC
 3. CALUCATTA CONQUEST 
 4. CALCUTTA
 5. ALDEBARAN Mg
 6. CHRONARK Ci4
 7. METAINUM
 8. SCORPION
 9. SCORPION XT
 10. SCORPION DC
 11. EXSENCE DC
 12. BRENIOUS
 13. BASS ONE XT
 14. SALTY ONE
★ Máy SHIMANO cần cẩn thận khi sử dụng nước mặn ★ (2014 catalogue)
 1. ANTARES HG
 2. ALDEBARAN BFS
 3. BASS RISE
 
★ Máy DAIWA sử dụng được tại khu vực nước mặn ★ (2014 catalogue)
 1. DAIWA-Z
 2. ZILLION HYPER LONG CAST
 3. MORETHAN PE SV
 4. T.D. ZILLION PE SPECIAL
 5. T.D. ZILLION LIMITED J DREAM
 6. DAIWA T3
 7. T.D. ZILLION
 8. T3 MX
 9. TATULA
 10. TATULA HD CUSTOM
 11. BLAZON
 12. VALLETTA
★ Máy DAIWA cần cẩn thận khi sử dụng tại nước mặn ★ (2014 catalogue)
 1. STEEZ LIMITED SV
 2. STEEZ LIMITED SV TN VERSION
 3. STEEZ
 4. PX 68 SPR
 5. SS AIR
 6. PX 68 LIBERTO PIXY
 7. SS SV
 8. T3 AIR
 9. ALPHASE FINESS CUST                                                                                                                     Nguồn : Saogiku