Xin chào guest. Đăng nhập

Loại sản phẩm: Hãng sản xuất:

LƯỠI DAIWA POWER SPEED
Giá tiền: 105.000đ

LƯỠI DAIWA DMAX KHÔNG NGẠNH
Giá tiền: 86.000đ

LƯỠI DAIWA SPEED (size 2-6)
Giá tiền: 105.000đ

LƯỠI DAIWA DMAX(size 7,12,13)
Giá tiền: 110.000đ

LƯỠI DAIWA SAGSAS (size :4 - 8)
Giá tiền: 340.000đ

GAMAKATSU TREBLE RB MH HYPER SHIELD
Giá tiền: 220.000đ

Lưỡi Chinu GAMAKATSU
Giá tiền: 77.000đ

Lưỡi câu đơn không ngạnh
Giá tiền: 99.000đ

Bộ lưỡi lăng xe Gamakatsu
Giá tiền: 85.000đ

LƯỠI CÂU NANO CHINU
Giá tiền: 65.000đ

LƯỠI CÂU 30120
Giá tiền: 145.000đ

LUC 14 đáy đồng
Giá tiền: 55.000đ

LỤC 8 đáy đồng
Giá tiền: 45.000đ

LƯỠI CÁ QUẢ L2 - S6 (Vỉ 5 lưỡi)
Giá tiền: 40.000đ

LƯỠI CÁ QUẢ L3-S7(Vỉ 5 lưỡi)
Giá tiền: 50.000đ

Trang   | Trang đầu  | Trang trước  | Trang sau  | Trang cuối

TIN TỪ HANOIFISHING